Rozpoczęcie praktyki w Hesji 2017

Szczegóły

Praktyka w Hesji 2017 dzięki realizowanemu po raz dziesiąty dla techników agrobiznesu projektowi w ramach programu ERASMUS + rozpoczęta

W sobotę 26 sierpnia 12 uczniów trzeciej i drugiej klasy Technikum Agrobiznesu pod opieką dwóch nauczycielek wyjechało 
na 4-tygodniową praktykę zawodową w gospodarstwach i firmach rolniczych w południowej Hesji.

Po raz dziesiąty partner niemiecki, którym jest Regionalny Związek Rolników Południowej Hesji wytypował najlepsze gospodarstwa rolne dla naszych praktykantów, m.in. gospodarstwo ekologiczne ze sklepem pana Kaffenbergera, producenta i eksportera dzikich nasion Appels Wilde Samen Pana Uwe Bauma i inne nowoczesne firmy rolnicze, w których praktykant poznaje nowoczesne technologie i doskonali język niemiecki.

Na zdjęciu praktykanci krótko przed odjazdem autobusu na placu pod kasztanami  w Namysłowie.                                 Iwona Olszok

 

   
© ALLROUNDER