Jubileusz 10 – lecia programów unijnych w Zespole Szkół Rolniczych (2)

Szczegóły

 

   W dniu 15 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody podsumowujące 10 – letnią działalność szkoły w organizacji projektów  finansowanych prze Unię Europejską. W 2006 roku pierwsza 18 – osobowa grupa uczniów technikum agrobiznesu wyjechała na zagraniczną praktykę do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci. Kolejne lata przyniosły utrwalenie współpracy z niemieckim partnerem – Związkiem Rolników Starkenburg w południowej Hesji, ale dowiodły także otwarcia się na inne kierunki Europy, stąd wyjazdy do Włoch (Rimini, Rzym), dzięki współpracy z Sistema Turismo oraz do Anglii (Plymuth, Porsmuth), dzięki współpracy z firmą Tellus Group. Rok 2016 stał się okazją do podsumowania aktywności uczniów w zagranicznych stażach zawodowych. Praktyki w ramach programów  Leonardo da Vinci  i Erasmus+ odbyło 556 uczniów, towarzyszyło im 40 nauczycieli - opiekunów, 157 przedsiębiorstw i instytucji zaangażowało się w przyjęcie uczniów na praktykę, zrealizowano 18 projektów, przeznaczono na ich realizację ponad  1,5 mln. euro (ok. 6 000 000 PLN). Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w 2015 roku dokonała oceny działalności szkoły w tym zakresie, przyznając Kartę jakości mobilności, która potwierdza duże doświadczenie, zdolność szkoły do organizowania projektów międzynarodowych, dbałość o wysokie standardy i prawidłowe zarządzanie jakością.

   W latach 2011 – 2015 uczniowie wraz z nauczycielami podjęli się uczestnictwa w innym europejskim programie - Comenius, czyli partnerskie projekty szkół, w ramach którego młodzież pracowała wokół dwóch zagadnień dotyczących ekologii oraz gier edukacyjnych. W ten rodzaj aktywności zaangażowało się 120 uczniów i 25 nauczycieli. Dzięki projektowi uczniowie mogli  nawiązać współpracę z rówieśnikami z całej Europy i uczestniczyć w warsztatach, wykładach i wycieczkach, wyjeżdżając do Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Turcji.

   Jubileusz był wyjątkowo uroczystym momentem w historii szkoły,  o czym świadczy fakt, że cała społeczność mogła cieszyć się obecnością wyjątkowych gości. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli zagraniczni partnerzy i przedstawiciele firm z Niemiec z Peterem Gheorgaenem, szefem związku rolników oraz Peterem Scheferem, dyrektorem szkoły rolniczej z Dieburga, z którą współpracuje nasza placówka. Obecna była Izabela Zdunik, reprezentująca Tellus Group, włoscy partnerzy połączyli się z uczestnikami przez łącze internetowe. Gościliśmy także wicedyrektorkę agencji Erasmus+ z Warszawy, Izabelę Laskowską oraz  delegację Koledżu Agrarnego Zaleszczykach, z którą szkoła podpisała umowę o współpracy w 2012 roku na czele z dyrektorem Włodymyrem Głową. Obecni byli także Bartłomiej Stawiarski, poseł na sejm RP, opolski kurator oświaty, Michał Siek, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Sawicki, przedstawiciele lokalnych władz: starosta Powiatu Namysłowskiego, Andrzej Michta, burmistrz Namysłowa, Julian Kruszyński, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą przedsiębiorców.

  Wicedyrektor Adam Hubicki, pomysłodawca i koordynator projektów programu praktyk zagranicznych, dziękując gościom za przyjęcie zaproszenie wyraził przekonanie, że taka forma dodatkowej  działalności szkoły ułatwi absolwentom sprawne wejście na polski i europejski rynek pracy, podniesie konkurencyjność szkoły na rynku edukacyjnym i umożliwi nawiązanie kontaktów służących rozwojowi placówki.

Małgorzata Iwanyszczuk


 

Zdjęcia wykonała Dorota Konefał z klasy III TF

 

Zdjęcia wykonała Agata Tyniów z klasy III TF 

"Po chwili zapomnienia następuje chwila westchnienia" 

                                                                                                                            Łukasz Świderski

HESJA

RIMINI

RZYM

ANGLIA

Prezentacje filmowe przygotował Andrzej Kazimierczyk

   
© ALLROUNDER