Ogłoszenia

UWAGA!

Listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  wywieszone są na tablicy przy sekretariacie uczniowskim.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA JEST DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

DO DNIA 04 LIPCA 2014

DO GODZINY 15:00

   
   
   
© ALLROUNDER