Ogłoszenia

18 lipca 2016r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 sierpnia 2016 r. godzina 8:30 poprawkowy egzamin maturalny - pisemny.

24 sierpnia 2016 r. godzina 9:00 poprawkowy egzamin maturalny - ustny.

24 sierpnia 2016 r. godzina 9:00 egzaminy poprawkowe.

 

   
   
   
© ALLROUNDER