Porcja Pozytywnej Energii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 13 października 2013 12:36

Szanowni Państwo,

Z początkiem października wystartował edukacyjny program dla szkół „Porcja Pozytywnej Energii”. Jego celem jest promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość.

Szkoły biorąc udział w Programie otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, na podstawie których nauczyciele mogą przeprowadzić lekcje dot. zasad zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie oraz ochrony środowiska.

Pozdrawiam Dorota Adamczyk

 

 

Program edukacyjny dla szkół!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Co to oznacza, dla uczniów i nauczycieli? Przede wszystkim skupianie większej uwagi na aktywności fizycznej uczniów, zachęcanie do bardziej aktywnego wypoczynku, a także większa dbałość o ich zdrowie. Szkoły w ramach Roku Szkoły w Ruchu będą realizować programy edukacyjne związane z tą tematyką.

Postawione przez MEN założenia, szkoły mogą wypełniać zarówno poprzez realizację własnych inicjatyw jak i zgłaszając się do zewnętrznych programów opartych o wybranątematykę. Jednym z takich programów jest PORCJA POZYTWYNEJ ENERGII, czyli program skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 i 4-6. Jego celem jest promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość. Troska o zdrowie młodego pokolenia sprawia, że we wszystkich krajach przykłada się szczególną wagę do upowszechniania zasad prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. (patrz: Prof. dr hab. Jan Gawęcki „Żywienie u progu i u schyłku życia”, rozdział 7 „Zasady żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”).

Udział w programie jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl i pobrać lub zamówić wydrukowane materiały edukacyjno-dydaktyczne dotyczące jednego z wybranych tematów: zdrowe nawyki żywieniowe, aktywności fizyczna i jej wpływu na zdrowie oraz ochrona środowiska i działania proekologiczne. Następnie nauczyciele, w oparciu o przygotowane specjalnie dla nich materiały przeprowadzają z uczniami lekcję, realizując tym samym założenia wynikające z Roku Szkoły w Ruchu.

Przystąpienie do programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGIIjest równoznaczne z możliwością wzięcia udziału w konkursiei wygrania atrakcyjnych nagród – elementów wyposażenia każdej nowoczesnej placówki, gwarantujących atrakcyjność zajęć i przyjemność pracy. Do wygrania sątablice interaktywne, telewizory Smart TV, zestawy konsoli do gier i tablety. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów pracy nawiązującej zdrowego odżywiania, ochrony środowiska lub aktywności fizycznej.Prace o tematyce społecznej powinny być przygotowane w jednym z wybranych formatów - plakat, komiks, film, wydarzenie społeczne lub wydarzenie typu Land Art.  Konkurs trwa od 1 października a prace konkursowe należy zgłaszać do 1 kwietnia 2014 r. Zabawa ta jest uzupełnieniem programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII i co ważne, w konkursie może w wziąć udział kilka klas z tej samej szkoły.

Więcej informacji na temat Programu, konkursu i regulaminu na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl i www.Facebook.pl/PorcjaPozytywnejEnergii.

Poprawiony: sobota, 11 stycznia 2014 11:01
 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!