Sprawozdania finansowe Drukuj
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 09 maja 2019 12:07

Aktualne sprawozdanie finansowe

Bilans jednostki samorządowej PODN w Kluczborku na dzień 31.12.2019 PDF

Informacja dodatkowa PODN na dzień 31.12.2019 PDF

Informacja dodatkowa tabela na dzień 31.12.2019 PDF

Rachunek zysków i strat PODN na dzień 31.12.2019 PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki PODN na dzień 31.12.2019 PDFBilans jednostki samorządowej PODN w Kluczborku na dzień 31.12.2018 PDF

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 maja 2020 07:18