top
logo

Logowanie
Nabór Doradców Metodycznych 2014 II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
wtorek, 13 maja 2014 11:39POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU

ogłasza nabór na stanowiska doradcy metodycznego następujących przedmiotów:

 • matematyka

 • przedmioty artystyczne i edukacja humanitarna

 • wychowanie, opieka i edukacja zdrowotna

 • informatyka i technika

 • chemia i fizyka

 • kształcenie integracyjne i specjalne

Na stanowiskach doradców metodycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele spełniający warunki określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (DZ. U. z 2009r. Nr 200, poz.1537 z późn. zm.), a w szczególności posiadający:

 1. ukończone studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;

 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 3. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.


Zainteresowani nauczyciele mogą złożyć następujące dokumenty do 16 czerwca 2014 r.:

 • podanie o pracę wraz z załącznikami:

 • potwierdzone kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje;

 • akt nadania stopnia awansu zawodowego – potwierdzona kserokopia

 • zaświadczenie o długości stażu pracy pedagogicznej;

 • rekomendację dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

oraz dodatkowo

 • rekomendacja doradcy metodycznego lub konsultanta PODN.

Dokumenty należy składać do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku  osobiście lub pocztą na adres:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork, skrytka pocztowa 48
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor PODN w Kluczborku.


Kluczbork 12.05.2014 r. 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.