top
logo

Logowanie
Dokumenty i załączniki do zamówienia - usługi: Kluczbork: Catering 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 03 października 2013 15:18

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
współfinansowany przez Unię Europejska w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Kluczbork: Catering 1 w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu
kluczborskiego - wersja PDF

pozostałe dokumenty:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PDF


Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 4

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5

Wzór umowy

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - PDF

Załącznik nr 1 DOC

 

Załącznik Nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PDF

 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - PDF

Załącznik nr 2 DOC

 

Załącznik Nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (art. 24) - PDF

Załącznik nr 3 DOC

 

Załącznik Nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ - INFORMACJA GRUPA KAPIKAŁOWA   - PDF

Załącznik nr 4 DOC

 

Załącznik Nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY  - PDF

Załącznik nr 5 DOC

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 07:39
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.