top
logo

Logowanie
Nabór Doradców Metodycznych 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
wtorek, 23 maja 2017 16:40

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU

ogłasza nabór na stanowiska

nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie

 

 • · Edukacji wczesnoszkolnej
 • · Edukacji dla bezpieczeństwa
 • · Języka niemieckiego i języka mniejszości narodowych
 • · Chemii
 • · Fizyki
 • · Informatyki
 • · Techniki
 • · Wychowania do życia w rodzinie
 • · Etyki
 • · Przedmiotów artystycznych
 • · Doradztwa zawodowego
 • · Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnienie w wymiarze 1/5 etatu w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Na atanowiskach doradców metodycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele spełniający warunki określone w Rozporządzeniu MEN
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (DZ. U. z 2016r. poz.1591), a w szczególności posiadający:

1) ukończone studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej;

4) zatrudnienie w szkole lub placówce oświatowej.

Zainteresowani nauczyciele mogą złożyć następujące dokumenty

do 8 czerwca2017 r.:

- podanie o pracę wraz z załącznikami -

 • · CV;
 • · potwierdzone urzędowo kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje;
 • · akt nadania stopnia awansu zawodowego;
 • · zaświadczenie o długości stażu pracy pedagogicznej;
 • · rekomendację dyrektora placówki macierzystej.

W dniu 9 czerwca 2017 przeprowadzona zostanie rozmowa rekrutacyjna z kandydatami w siedzibie PODN w Kluczborku.

Dokumenty należy składać do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku osobiście lub pocztą na adres:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork, skrytka pocztowa 48

 

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor PODN w Kluczborku.

Kluczbork 23.05.2017 r.

 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.