top
logo

Logowanie
Nabór na stanowiska doradcy metodycznego - Edukacja wczesnoszkolna, - Wychowanie fizyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 27 sierpnia 2015 16:35

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU

ogłasza nabór na stanowiska doradcy metodycznego następujących przedmiotów:

· Edukacja wczesnoszkolna

· Wychowanie fizyczne

Na stanowiskach doradców metodycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele spełniający warunki określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (DZ. U. z 2009r. Nr 200, poz.1537 z późn. zm.), a w szczególności posiadający:

1) ukończone studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Zainteresowani nauczyciele mogą złożyć następujące dokumenty do 10 września 2015 r.:

- podanie o pracę wraz z załącznikami:

- potwierdzone urzędowo kserokopie dokumentów  potwierdzających kwalifikacje;

- akt nadania stopnia awansu zawodowego;

- zaświadczenie o długości stażu pracy pedagogicznej;

- rekomendację dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

oraz dodatkowo

- inna rekomendacja.

Dokumenty należy składać do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku  osobiście lub pocztą na adres:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork , skrytka pocztowa 48

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor PODN w Kluczborku.

Kluczbork 27.08.2015 r

 

 

Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2015 12:21
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.