top
logo

Logowanie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup książek 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
środa, 11 marca 2015 19:49

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja


Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup książek 2015 PDF

 


 

Kluczbork, dnia  11.03.2015r.

PODN.324.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5 dotyczącego ustalenia wartości zamówienia na zakup książek w wersji papierowej oraz dostarczenie ich do Zamawiającego w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zawiadamia się, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą j.w. do realizacji zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza oferta z  nr  3 złożona przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK
ul. Ks. Ściegiennego 32,  37-464 Stalowa Wola

II. Zapytanie ofertowe wysłano w dniu 17.02.2015r. emailem do 3 Wydawnictw oraz opublikowano w dniu 17.02.2015r. na stronie internetowej zamawiającego www.podnkluczbork.pl oraz wywieszono na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do ustalonego w zapytaniu ofertowym terminu tj. do dnia 04.03.2015r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty.

1. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o.  ul. Bema 4/1a, 81-753 Sopot

2. Alicja Peschak, Wydawnictwa Oświatowe, Hurtownia Alkama, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a

3. Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK ul. Ks. Ściegiennego 32,  37-464 Stalowa Wola

III. Ponadto informuję, iż w ofercie nr 2 dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w następujących pozycjach.

1) poz. 70 i 71. Wykonawca omyłkowo wycenił zamiast 3 sztuki książkowe,  5 sztuk, w związku z powyższym dokonano zmiany ceny ofertowej (zmniejszenie) o wartość tych 2 dodatkowych  sztuk.

2) Poz. 244 Wykonawca wycenił zamiast 6 sztuk książkowych łącznie 10 sztuk w związku z powyższym dokonano zmiany ceny ofertowej (zmniejszenie) o wartość tych 4 dodatkowych  sztuk.

3) Poz. 354 Wykonawca omyłkowo wycenił 6 kompletów 6-cio tomowych zamiast 1 kompletu składającego się z 6 tomów w związku z powyższym dokonano stosownej poprawy oczywistej omyłki rachunkowej.

IV. W związku z powyższym dokonano wyboru oferty z nr 3 złożonej przez Firmę Handlowo-Księgarską STAŃCZYK ul. Ks. Ściegiennego 32,  37-464 Stalowa Wola za cenę 18 149,97 zł. brutto. Wykonawca ten zaoferował największą liczbę pozycji, jak również ceny poszczególnych pozycji książkowych były niższe od cen zaoferowanych przez pozostałych wykonawców.

Anna Dzierżan

 

– Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Poprawiony: środa, 11 marca 2015 19:59
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.